Saturday

Dahil sa Baha

Sa dami-dami na ng pictures at videos sa hard drive ko, nakit-an nako ni ... I remember I took this vid, sa tunga sa baha, stranded sa dalan ... feeling nostalgic.

No comments:

Post a Comment

Thank You for the comment. I appreciate it very much!
You may want to visit my other blogs;

The Consumer Talks
Woman Elan Vital